Projekty / luxus

Hotel Sheraton
Bratislava, 2010
Cafe 4U
Bratislava, 2010
Olympic Casino Carlton
Bratislava, 2008
Hotel Hradná brána
Bratislava, 2007
CVČ Dúbravka
Bratislava, 2006
Amai Gallery
Bratislava, 2006
MOLOKO
Bratislava, 2006
Rodinný dom Koliba III.
Bratislava, 2005
Sparx
Bratislava, 2004
Rodinný dom Koliba
Bratislava, 2003