Projekty / / Riadenie osvetlenia

← Späť na zoznam všetkých služieb
Riadenie osvetlenia

Riadenie osvetlenia prostredníctvom systému iLight od COOPER Controls

 

V súčasnej dobe sa na trhu nachádza množstvo riadiacich systémov, ktorými dokážeme riadiť osvetlenie a vytvárať tak požadované svetelné scény a komfort. Riadiace zariadenia sú súčasťou inteligentných elektroinštalácií, ktoré pomaly nahrádzajú klasické elektroinštalácie. Inteligentné elektroinštalácie sa uplatňujú všade tam, kde na vytvorenie požadovaného komfortu cena a zložitosť klasickej elektroinštalácie neúmerne narastá a presahuje cenu a zložitosť inteligentných elektroinštalácií.
Riadiaci systém iLight je dostatočne flexibilný pre použitie v komerčnej sfére od bezproblémovej integrácie so systémami inteligentných budov až po priamu komunikáciu so systémami TZB, riadením žalúzií, EPS a hlasových evakuačných systémov.
Škála produktov iLight bola vyvinutá tak, aby poskytovala maximálnu voľnosť pri návrhu osvetlenia. Naše výkonové jednotky dokážu stmievať, alebo spínať všetky bežné druhy svetelných zdrojov takže Vás nič neobmedzuje pri výbere svietidiel.
Použitím svojej komplexnej škály produktov dokáže iLight vytvoriť jednoduché systémy, ktoré dramaticky menia výzor a atmosféru priestorov podľa aktuálnych požiadaviek. Nálada pre rannú kávu, dynamický obed, alebo intímnu večeru – toto všetko môže byť dosiahnuté jednoducho a efektívne.
Rôzne predprogramované svetelné scény môžu byť jednoducho spustené obsluhou, alebo môžu bežať automaticky podľa časového režimu.

Sekvencia scén – realizácia Kostol vo Viničnom

Na rozdiel od väčšiny iných systémov iLight nemá centrálny procesor, teda neexistuje riziko zlyhania centrálneho procesora. Inteligencia systému je udržiavaná v energeticky nezávislej pamäti  každého zariadenia, a tak akékoľvek prípadné zlyhanie zariadenia predstavuje iba lokálnu stratu systému.

 

Ovládacie panely iLight poskytujú veľa možností a zároveň jednoduchú obsluhu. Dostupných je 5 dizajnových radov: Classic,  Classic plus,  Architrave,  Ineo,  Revio. K dispozícii je taktiež široká ponuka povrchových úprav ako doplnok aj k tým najkreatívnejším dizajnom budov.